Obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej přístupu do online tréninku Zákony Atraktivity (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.jaksbalitkamaradku.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost MOLERO PRAGUE s.r.o., Chotěšovská 1, Praha, 190 00, IČ 29412641, (blíže v sekci http://www.jaksbalitkamaradku.cz/kontakty). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.jaksbalitkamaradku.cz/prihlaska/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.jaksbalitkamaradku.cz/prihlaska/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.jaksbalitkamaradku.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti MOLERO PRAGUE s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://www.jaksbalitkamaradku.cz/prihlaska/ najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

3.3 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o.

3.4 Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.

3.5 Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

Čl. IV. – Garance vrácení peněz

4.1 Za produkt Jak Sbalit Kamarádku ONLINE společnost MOLERO PRAGUE s.r.o. ručí garancí vrácení peněz. V případě žádosti kupujícího uplatnit tuto garanci v případě nespokojenosti s objednaným produktem je postupováno tak, že pokud do 14 dnů od data odeslání objednávky zažádá objednatel telefonicky na +420721233658 s důvody, proč chce vrátit prostředky a od produktu odstoupit, bude mu přístup navždy deaktivován, odebrány všechny bonusy, a po následném vyplnění formuláře k žádosti vyhověno do 30 pracovních dnů a do dalších maximálně 30 dnů poukázána částka objednateli zpět skrze formu, kterou objednávku hradil. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu k podpisu a následnému zaslání zpět.

4.2. V jiných případech, např. produktu Eso v rukávu (digitální online produkt) či vstupenka na živý seminář a/nebo workshop (kulturní vzdělávací akce v přesném místě a čase) a jiné semináře nemá kupující na jakoukoliv garanci nárok a vzhledem ke způsobu produktu „online“ se na něj nevztahuje ani žádná záruka. Tyto produkty jsou po uhrazení nestornovatelné a nevratné.

4.3 Vstupenka na živý seminář nemůže být vyměněna zpět za finanční hotovost z jakéhokoliv důvodu. Lze však do 14 dnů před akcí změnit držitele vstupenky bez poplatku.

4.3. Vstupenka na živý seminář bez náhrady propadá, nedostaví-li se kupující nebo držitel vstupenky na zakoupenou živou akci, stejně jako když prodávajícímu oznámí, že se dostavit nemůže.

Čl. V. – Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://www.jaksbalitkamaradku.cz zaslaná ze strany společnosti MOLERO PRAGUE s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti MOLERO PRAGUE s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2100565876 / 2010, pro platby v eurech: 2100565876 / 2010, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://www.zakonyatraktivity.cz/kontakty.

Čl. VI. – Odpovědnost

6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.

Čl. VII. – Ochrana údajů
7.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost MOLERO PRAGUE s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.jaksbalitkamaradku.cz/ochrana-udaju/

Čl. VIII. – Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.10.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.jaksbalitkamaradku.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost MOLERO PRAGUE s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.jaksbalitkamaradku.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


Zaujalo? Řekněte o tomto videu kamarádům.
Inspirujte i své kamarády, přátele a známé. Dejte o tomhle videu vědět na sociálních sítích, třeba na Facebooku! Určitě na něj máte nějaký názor, nebo ne? Další lidé kolem Vás budou rádi, když se i oni k tomuto materiálu dostanou. Nejrychlejší je kliknout na modré tlačítko níže a nasdílet na zdi FB. Tím mě podpoříte a mohu točit další videa.

Chceš být atraktivním mužem? Kniha teď ZDARMA.
Zadej svůj email níže a získáš hned teď 30 stránkovou eknihu protkanou těmi nejlepšími tipy čeho se opravdu vyvaruj - extrémně to snižuje mužskou atraktivitu u druhého pohlaví! Tento manuál by se měl učit povinně už ve škole.
 • Vyvaruj se rokům marné snahy a zkoušení.
 • Pochop co ženy opravdu chtějí (a neříkají to).
 • Získej znalosti přímo od TOP experta v ČR.
 • Exkluzivní webináře o budování atraktivity.
* také nemáme rádi spam, proto se kdykoliv můžeš odhlásit.
Chceš být atraktivním mužem? Videa ZDARMA!
Zadej svůj email níže a získáš hned přístup k exkluzivním a dechberoucím výukovým videím pro muže na budování a zvyšování atraktivity. Žádná teorie, ale hezky praktické zkušenosti TOP experta na vztahy a mužskou sílu.
 • Vyvaruj se rokům marné snahy a zkoušení.
 • Pochop co ženy opravdu chtějí (a neříkají to).
 • Získej znalosti přímo od TOP experta v ČR.
 • Exkluzivní webináře o budování atraktivity.
* také nemáme rádi spam, proto se kdykoliv můžeš odhlásit.
Zaujalo? Řekněte o této knížce kamarádům.
Inspirujte i své kamarády, přátele a známé. Dejte o tomhle ebooku vědět na sociálních sítích, třeba na Facebooku! Určitě na něj máte nějaký názor, nebo ne? Další lidé kolem Vás budou rádi, když se i oni k tomuto materiálu dostanou. Nejrychlejší je kliknout na modré tlačítko níže a nasdílet na zdi FB. Tím mě podpoříte a mohu točit i videa.

Budeš sledovat? Řekni o webináři i kamarádům!
Inspiruj i své kamarády, přátele a známé. Dej o tomhle super webináři vědět na sociálních sítích, třeba na Facebooku! Určitě na něj máš nějaký názor, nebo ne? Další lidé kolem Tebe budou rádi, když se i oni k tomuto vysílání dostanou. Nejrychlejší je kliknout na modré tlačítko níže a nasdílet na zdi FB.

Výborně! První díl je již na cestě...
Je skvělé, že se chceš rozvíjet, vzdělávat a růst. Během chvilky Ti dorazí e-mail s první částí. Jak zajistit, aby úspěšně přišel?
 1. Přidej si mě do svých kontaktů/adresáře (radek@silasebevedomi.cz)
 2. Najdi ode mě e-mail (může být i ve složce Hromadné/Promo/SPAM) a přetáhni do Doručené/Přijaté pošty/Inbox (hlavně u Seznamu a Gmailu).
 3. Ke kontaktům mě můžeš také přidat při najetí na e-mail v detailu zprávu.
 4. Žádný e-mail už Ti pak ode mě nebude chybět. Vyzráli jsme na to! :-)
Díky za provedení tohoto postupu. Byla by škoda o skvělé tipy a obsah zdarma přijít jen tím, že e-mailoví poskytovatelé hodně filtrují obsah.

Měj se zatím báječně!

- Radek Karban,
průvodce mužských skupin
Jak už nebýt jen kamarád? Videa ZDARMA!
Zadej svůj email níže a získáš hned přístup k tajnému materiálu jak se hravě dostat z role kamaráda a posunout na partnera či milence. Žádná teorie, ale hezky praktické zkušenosti TOP experta na vztahy a svádění.
 • Sbal tu ženu po které toužíš do měsíce!
 • Pochop proč muži jsou "jen" kamarády.
 • Získej znalosti přímo od TOP experta v ČR.
 • Exkluzivní webináře na toto téma.
* také nemáme rádi spam, proto se kdykoliv můžeš odhlásit.